שם המשרה חשב/ת 
 תיאור התפקיד
 • סיוע בניהול של מערך הכספים בחברה הכולל, בין היתר, חשבות, גבייה, תקציב ורכש.
 • אחריות על הנהלת החשבונות והפקת דוחות כספיים.
 • פיקוח על מחלקת הגבייה.
 • ביצוע דוחות תמחיר ודוחות תזרים מזומנים
 • כל משימה שתוטל על ידי מנהל הכספים או מנכ"ל החברה
 דרישות לתפקיד

תושב/ת ישראל שנתקיימו בו/בה התנאים המצטברים הבאים:

 • הוא/היא בעל/ת רישיון רו"ח בתוקף ממועצת רואי החשבון
 • בעל/ת ניסיון וידע מוכח בתחומים הבאים:
  • לאחר סיום התמחות בעבודה כרואה חשבון
  • הנהלת חשבונות
  • ביקורת דוחות כספיים
 • שליטה בתוכנות אופיס
 • יתרון לבעל/ת ניסיון בעבודה וממשקים עם חברת מקורות ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או רשות המים
 • יתרון לבעלי ניסיון בעריכת תחשיבים מורכבים הנוגעים לתחום משק המים כגון, תחשיבי דמי הקמה, תחשיבי תעריפים וכיו"ב
 • יתרון למי שהוא /היא בעל/ת תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן המקצועות הבאים:
  • כלכלה
  • מינהל עסקים
  • חשבונאות
 • יתרון לניסיון בניהול מערכת כספית, כולל, בין השאר בקרה תקציבית
 • יתרון לניסיון בניתוח דוחות כספיים של תאגיד מים וביוב, כמשמעו בחוק תאגידי מים וביוב
 • יתרון לניסיון בניהול רכש
 • יתרון לבעל/ת נסיון בעבודה עם תוכנת פריורייטי
 • יתרון לניסיון באיחוד דוחות כספיים
 כישורים אישיים ומקצועיים  יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים טובים, קפדנות ודיוק בביצוע, יזמה ומעוף, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות, נשיאה באחריות, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג החברה בפני גורמים חיצוניים
 היקף המשרה  משרה מלאה
 הערות
 • מדובר בתפקיד בדרגה של מנהל מחלקה.
 • תנאי העסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ביחס למנהל מחלקה ויעוגנו בחוזה אישי
 • נדרשת נכונות לעבודה מאומצת
 • על המועמדים למסור קורות חיים (כולל מס' טלפון נייד וכתובת דוא"ל), המלצות בכתב ותעודות רלוונטיות על השכלה
 • את כל המסמכים הנ"ל יש להגיש לתיבת דוא"ל: itur@mayanot-hasharon.co.il וזאת עד ליום 28.09.2021 בשעה 20:00. בנושא הדוא"ל יש לציין "מועמדות לתפקיד חשב/ת" בלבד. מסמכים שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא ייפתחו
 • מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד
 • החברה רשאית להזמין לראיונות את המועמדים שיראו לה המתאימים ביותר לאור התרשמותה על פי המסמכים שיוגשו לה. כמו כן, החברה רשאית לשלוח את המועמדים שתמצא לנכון, למבחני התאמה
 • מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים