הגשת תוכנית בניין עיר (תב"ע)

כחלק מרצון התאגיד לשפר את המענה לתושבים ולהתייחס לכל בקשה לתוכנית בניין עיר בזמן הקצר היותר, ללא עיכובים מיותרים ובאופן המיטבי נבקש כי כל
תוכנית שתוכן תעמוד בנוסף להנחיות וועדת "שרונים" בהוראות הבאות:

  • מדידת תשתית הביוב: שוחת הצרכן בחלקה והשוחה העירונית לרבות רום פני המכסה (T.L), רום תחתית השוחה (I.L), כווני ורומי הצינורות המתחברים לשוחות והחיבור בניהן.
  • מדידת תשתית המים: גמל מים קיים בחלקה
  • מדידת רום הכביש והמדרכה לפחות בכל פינת מגרש
  • קביעת 00.0 + מינימלי לקומת הכניסה