תאגיד "מעיינות השרון" מחוייב בהוצאת היתרי חפירה מחברות התשתית הקיימות (הוט, בזק וחברת חשמל).

לפיכך, היתר העבודה יתקבל בתקופה של כ- 3 חודשים. לאחר מכן ישובץ לביצוע העבודה.

צוות התאגיד יתאם מראש את ההגעה עם "איש הקשר בשטח" המצוין בטופס הזמנת העבודה.

בהזמנת חיבור מים חדש/נוסף ו/או העתקה:

  1. נא להשאיר משטחים הנמצאים באזור העבודה המבוקש ללא ריצפת בטון או ריצוף.
  2. במקרה של משטח מבוטן על המבקש לפרק באופן עצמאי ולהכין את השטח.
  3. התאגיד לא יבצע כל עבודה עד אשר יוכן השטח כראוי.
  4. העבודה תבצע רק לאחר הכנת פילר מים ייעודי.

לטופס עבודות נוספות