קריאה מרחוק

תאגיד המים מעינות השרון השיק מערכת חדשה לקריאה מרחוק של מדי המים (קר"מ), הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות של מדידה ובקרה.

קריאת המדים תתבצע על ידי אנטנות זעירות, המשדרות אחת ל-6 שעות את נתוני צריכת המים למערכת בקרה ממוחשבת ומשוכללת. המידע שנאסף מועבר באמצעות מודם סלולרי בדומה לטלפון הנייד שלנו, מספר פעמים ביום, במעין הודעת טקסט, למחשבי התאגיד.

לאישור המשרד לאיכות הסביבה - פטור להיתר קרינה של מערכת קריאת מדי מים לחץ כאן.

הטמעת המערכת מתבצעת בשלבים ובמסגרתם תיפרש מערכת רדיו ויותקנו מדי מים חכמים ביישובי התאגיד.

יתרונות המערכת

 • המערכת מייתרת את הצורך בגישה פיזית ובדיקה של המדים
 • קבלת חשבון מים מדויק
 • קבלת מידע דיגיטלי על צריכת המים לטובת שימוש מושכל וחסכוני במים
 • קבלת התראות לגבי צריכת מים מוגברת, זיהוי מוקדם של נזילות סמויות או גלויות
 • קבלת התראות בשל חשש לשיבוש מדידה עקב חבלה או תקלה במד המים

התקנה

התקנת המערכת במבנים קיימים אינה כרוכה בתשלום מצד הצרכן.

זיהוי צריכת מים חריגה / נזילה

מערכת הקר”מ, מאפשרת זיהוי צריכות מים חריגות או חשש לנזילות בזמן אמת.

ראוי לציין כי אין בהתראה זו בכדי להצביע בהכרח על דליפה. הדבר יכול לנבוע משימוש חריג במים, ברז שהושאר פתוח ו/או מטפטף, מערכת השקיה ממוחשבת הפועלת ללא הפסקה, נזילה סמויה בצנרת, אי תקינות במתקן מים (דוד, מאגר, מערכת משאבות) וכיוצא בזה.

קישורים:

למסמך הבהרה מהמשרד להגנת הסביבה - בנושא רמות קרינה 

למסמך הבהרה מהמשרד להגנת הסביבה - בנושא היתר קרינה למערכת מדי מים 

למידע מורחב בנושא חשיפה לקרינה ממערכות קר"מ - מטעם חברת  ARAD

לכל שאלה ניתן לפנות באמצעות טופס פנייה כללי

שאלות תשובות בנושא מערכת קריאה מרחוק

מהי מערכת קריאה מרחוק של מדי מים?

מערכת זו היא למעשה מערכת של רכיבים טכנולוגיים דיגיטליים המסייעים לנהל את תשתיות המים באופן מיטבי.  מערכת זו מהווה פתרון טכנולוגי חדשני ומדויק למדידה, פיקוח וניהול של צריכת המים בזמן אמת. פתרון זה מאפשר לתאגיד מעינות השרון לשפר את השירות לתושב ולחסוך עבורו בכסף ובזמן באמצעות  גילוי מהיר של תקלות ודליפות באופן מהיר. המערכת מורכבת ממדי מים חכמים המותקנים אצל הצרכנים, ומתקנים הפזורים בישוב שתפקידם ללקט את האותות מהמדים ולהעבירם למערכת המחשוב והבקרה המרכזית של תאגיד מעינות השרון.

מהן היתרונות של המערכת?

 • זיהוי חריגה או צריכה גבוהה בזמן אמת ודיווח ישיר לתושב.
 • חיסכון ניכר בעלויות לתושבים בגין צריכת מים מיותרת ומניעת  בזבוז מים.
 •  שקיפות מידע בדבר צריכת המים לטובת שימוש מושכל וחסכוני של הצרכן
 • חסכון במים שהינם משאב טבע במחסור.
 • המערכת אינה מצריכה גישה פיזית אל מדי המים הנמצאים בחצרות.
 • אפשרות בקרה של התאגיד על נתוני הצריכה  24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע.

האם עלי להיות נוכח בהחלפת מד המים?

ההחלפה למד מים חכם אינה מצריכה בדרך כלל נוכחות פיזית של הצרכן. ההחלפה נעשית על ידי אנשי מקצוע מטעם התאגיד.

כיצד ומתי יקבל הצרכן עדכון לגבי צריכה גבוהה?

מערכת הקריאה מרחוק מזהה חריגות משמעותיות בצריכת מים. עם זיהוי צריכה חריגה שכזו, המערכת מנפיקה התראה לתושבים באמצעות מסרון. באחריות הצרכנים לבדוק האם מקור החריגה ידוע להם. במקרה ולא ,מומלץ לבדוק חשש לנזילה.

טיפול בנזילה

תאגיד מעינות השרון אמון על תשתיות המים והביוב הציבוריות בישוב, ואינו רשאי לבצע בדיקות נזילה יזומות בנכסים פרטיים ו/או לתקן נזילות שכאלו. באם התגלתה נזילה על ידי התושב, יש לתקן אותה בהקדם, ולהציג קבלות בדבר התיקון בפני התאגיד. התאגיד יזכה את התושב כספית, בהתאם לקבוע בהוראות הדין.

האם החלפת מד המים כרוכה בתשלום?

החלפת מד המים הישן למד מים חכם תתבצע ללא עלות. התקנת מד מים חכם בנכס בו לא היה מד מים, כרוכה בעלות- בהתאם לחוק.

כיצד תימסר הודעה על החלפת המד למד חכם?

התאגיד יודיע לצרכנים להם יוחלף המד - במכתב ו/או מסרון ובחשבון המים.

האם המערכת ומדי המים החכמים עומדים בכל התקנים?

מערכת הקריאה מרחוק על כל חלקיה עומדת בכל התקנים ופועלת בכפוף לכל האישורים הנדרשים, לרבות אישורי מכון התקנים ורשות המים לגבי טיב המוצר ,איכות המדידה, ואישורי המשרד להגנת הסביבה לגבי פטור מהיתר קרינה.

מידע נרחב על המערכת - לשירותכם נמצא גם באתר חברת "ארד", יצרנית המדים בכתובת:  https://arad.co.il/he