מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים כגון מלחמה, טרור, רעידות אדמה ועוד, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב ובאספקת המים הסדירה.
תאגיד "מעיינות השרון" והרשויות נערכים בשרה למתן מענה בחירום וקיימות תוכניות מפורטות לחלוקת מים חליפת בעת התרחשות אירוע מסוג זה. בנוסף, התאגיד והרשויות מתאמנים דרך קבע לפעילות בשעת חירום בתחום המים.

emergency600

שמירת מים בבתים
כדי להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים
בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש, לשלוש יממות (אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).
יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו
מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

ערכת סניטציה
בנוסף לבקבוקי המים, רצוי לשמור בבית "ערכת סניטציה", הכוללת ברובה מוצרים פשוטים הנמצאים בבית בשימוש יומיומי.
את הערכה יש לשמור במקום מוצל, קריר ויבש בממ"ד או בחדר המוגדר כחדר בשעת חירום בבית.
חבילת מגבונים לחים או ג'ל אנטיבקטריאלי- אלה מיועדים לסיוע בשמירה על היגיינה אישית במקום מים.
כלים חד פעמיים ומגבות ניר- לשימוש במקרים בהם לא תתאפשר רחצת כלים.
שקיות לאיסוף פסולת- לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.
שקית סניטציה - לצרכים סניטריים. ניתן לרכוש באתרים מתמחים באינטרנט.

 

 כאן ניתן למצוא הגדרות של מצבי חירום ודרכי הטיפול בהם, רשימת תחנות חלוקת מים בחירום.