הסקר יאפשר לרשות, כמי שאחראית לפקח על איכות השירותים שהנכם מקבלים ולתאגיד שלך המספק את השירות, להבין את מידת שביעות הרצון שלך מהשירות ומה צריך עוד לשפר.

למענה היכנסו לקישור: https://t.ly/water_consm