על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק, כך שתיווצר שקיפות בפעילות הרשויות הציבוריות בישראל. הרשות מחויבת לספק את המידע המבוקש, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו.

למידע מפורט על החוק, כולל הליכי הגשת בקשה והליכי טיפול בבקשה - באתר היחידה לחופש המידע הקליקו כאן

תאגיד מעיינות השרון מייחס חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע המצוי ברשותו, ובאופן עקרוני בכוונתו לפרסם כל מידע שיש לציבור עניין בו ואין מניעה על פי דין לפרסמו באתר האינטרנט. 

אנו קוראים לכל צרכן שסבור שצריך להופיע מידע נוסף, או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור, לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.

תאגיד "מעיינות השרון", פועל על פי החוק וכללי המנהל התקין ודוגל בשקיפות מלאה. כחלק מכך פועל התאגיד על פי חוק חופש המידע.  תושבים המעוניינים לעיין בנתונים ניתן לצפות באתר האינטרנט של התאגיד. 

לצפייה בנתונים אודות החברה הקליקו כאן

לצפייה בדוחות השנתיים הקליקו כאן

לצפייה בדו"חות אודות איכות המים הקליקו כאן

לקבלת הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע הקליקו כאן

לצפייה בדרכים ליצירת קשר עם תאגיד מעיינות השרון הקליקו כאן