קבלת טופס 4

לצורך קבלת המלצה ממעיינות השרון לתעודת גמר (טופס 4), יש להגיש לתאגיד:

 1. מפת מדידה עדכנית על רקע תוכנית סניטרית - AS MADE לאחר בניה הכוללת סימון מיקום ורום מונה המים. L ו-T.L , (מפל אם קיים- סימון: I.L.2) - של כל שוחות הביוב, עם כיווני הזרימה ומהלך האינסטלציה לכל קטע צינור בין התאים, כולל קטע החיבור לביוב הציבורי (והשוחה בציבורית) ומעבר בחלקות פרטיות או משותפות, מיקום ורום (T.L) של גמל קו סניקת הביוב. מיקום ורום (T.L) של גמל בריכת שחיה אם קיימת.    

יש לציין את הכתובת המדויקת ואת שמות הרחובות במפה.

את המפה יש להגיש בפורמט PDF/DWG באופן מקוון.

 1. תכנית אינסטלציה מאושרת הכוללת חותמת אישור בדיקה סניטרית של מעיינות השרון.
 2. במידה והתוכנית בוצעה טרם הקמת התאגיד (לפני 2010), יש להציג גרמושקה מאושרת עם חותמת משרונים הכוללת תוכנית אינסטלציה (העתק).
 3. טופס היתר בניה מוועדת הבניה המקומית/המרחבית.
 4. אסמכתא עם כתובת מדויקת (כולל מספר הבית, תיבת דואר, גוש, חלקה ומגרש) מהמועצה.
 5. אישור גורם מוסמך ע"י משרד הבריאות על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות הספקת מי השתייה (צנרת ומאגר אם ישנו), ע"פ דרישות הל"ת, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות הספקת מים.
 6. אישור מתקין מוסמך ע"י משרד הבריאות על התקנה וכיול מז"ח במידה ונדרש כזה.
 7. אישור מתכנן אינסטלציה לטיב ביצוע.

דרישות התאגיד בבדיקת השטח:

 • מד מים מותקן במיקום ע"פ תוכנית סניטרית מאושרת ומחובר למערכת הביתית.
 • התקנת ברז לסגירת מים אחרי ובצמוד למד המים.
 • מרזבי מי גשמים מותקנים ובזרימה חופשית (ללא חיבור למערכת הביוב).
 • גישה לכל תאי הביוב הקיימים בשטח ומערכת ביוב נקייה ושטופה.
 • במידה ויש מערכת אינסטלציה במרתף יש להתקין "גמל" חיצוני ע"פ התקן ומשאבת ביוב.
 • בבניין משותף יש להתקין את כל מדי המים של הדירות ולסמן את מספר הדירה ליד המד.
 • הגשת אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת התאמה לדרישות סעיפי ת"י 1205.

לתשומת לבכם

יש להגיש את כל המסמכים באופן מסודר וברור ע"י טופס בקשה להמלצה לתעודת גמר (טופס 4)

 • נציג התאגיד יודיע לבעל הנכס על כך שהטופס מוכן.