יגאל גדרון - מנכ"ל

אריאל קרפיבקה - סמנכ"ל הנדסה

רו"ח הגר חי ענו  - סמנכ"ל כספים

עינת אלמוג - מנהלת פניות הציבור וביטחון מים

יוסי ז'ורנו - מנהל שירות לקוחות