יגאל גדרון – מנכ"ל

אריאל קרפיבקה – מהנדס ראשי

הגר חי רו"ח – מנהלת כספים

עינת אלמוג – מנהלת פניות הציבור וביטחון מים

יוסי ז'ורנו – מנהל שירות לקוחות