עמית וגנר - יו"ר

עופר קאופמן

יעל טאוב

רטה מאירי - ברדוש

ד"ר עדי בן דוד

ניקול לב