הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה.
תאגיד מעיינות השרון פועל על פי הנחיות רשות המים.