משרדי מעיינות השרון

רקע כללי

עד לכניסתו לתוקף של חוק תאגידי המים והביוב התשס”א-2001, האחריות לאספקת המים הופקדה בידיהן של הרשויות המקומית. חוק תאגידי המים והביוב חייב את כלל הרשויות המקומיות להקים תאגידי מים מקומיים או אזוריים אשר יפעלו כישות נפרדת מכלל העשייה המוניציפלית ברשויות.

מטרתו של החוק

מטרתו של חוק זה ,הנו הפרדה בין משאבי הרשות המקומית ומשאבי התאגיד בתחום אספקת המים, כך שיובטחו לאוכלוסייה שירותי מים איכותיים, יעילים ואמינים, במסגרתה של מערכת כלכלית אחת, מבוקרת וסגורה.

מי אנחנו ?

בהתאם לחוק, הוקם תאגיד מעינות השרון בשנת 2010 על ידי הרשויות: עיריית כפר יונה (29.44%) , מועצה מקומית קדימה צורן (22.93%) מועצה מקומית אבן יהודה (20.17%), מועצה מקומית תל מונד (16.4%) ופרדסיה (11.06%) והופקדו בידיו כלל שירותי המים והביוב בתחום הרשויות, לרבות גביית תשלומים.

בשנת 2020 סיפק התאגיד שירות לכ -  86 אלף תושבים.

*   במרחב הגאוגרפי של התאגיד ישנן מספר אגודות מים היסטוריות אשר מוסיפות לספק מים לתושבים  הן ע"י הפקה עצמית והן באמצעות קניית מים מהתאגיד.

**  בינואר 2010 במקביל להקמת התאגיד, הועברו לתאגיד כ -  75% מאמצעי השליטה בחברת קולחי השרון המספקת שירותי טיהור שפכים לרשויות: תל מונד,  אבן יהודה וקדימה וכן ליישובי המועצה האזורית חוף השרון ולמספר ישובים מתחום המועצה האזורית לב השרון.

כפיפות

תאגיד "מעינות השרון" כפוף לרשות הממשלתית למים וביוב והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

תחומי פעולותיו העיקריים של תאגיד

  • מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים.
  • טיפול, תחזוקה, תפעול ופיתוח משק המים והביוב.
  • שיקום מערכות המים והביוב.
  • חיבור שכונות חדשות למערכות המים והביוב.
  • הכנת תכניות לפיתוח משק המים והביוב (בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה).
  • תחזוקה שוטפת של מתקנים לרבות: מתקני מים, ברכות איגום ובארות מים וכן מכוני ביוב במרחב התאגיד.
  • בקרת שפכי תעשיה וחקלאות המוזרמים למערכות הביוב והמים.