תאגיד מעיינות השרון

מהו תאגיד מעיינות השרון?

"מעיינות השרון" היא חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י הרשויות החברות בו – כפר יונה, אבן יהודה, תל מונד, קדימה צורן ופרדסיה - בתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001). מטרותיה העיקריות של חברת "מעיינות השרון" הן: מתן שירות של אספקת מים לתושבים תוך שמירה על איכותם וכמותם, סילוק הביוב למתחם הטיפול בשפכים, אחזקה שוטפת של מערכות  המים והביוב, ופיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.