מעוניינים לבצע פעולות ולחסוך זמן? מלאו טופס דיגיטלי ישירות דרך האתר.
ניתן לבצע את מרבית הפעולות באופן פשוט ונוח, באמצעות האתר.

ביצוע הפעולות באמצעות הטפסים המקוונים מבטיח את תקינות הגשת הבקשה וכן, קבלת חיווי ישיר בדבר הטיפול בפניה.

טבלת טפסים
שם הטופסקישור לטופס מקווןקישור לטופס הורדה
עדכון פרטי צרכן טופס מקוון     
טופס פנייה כללי  טופס מקוון   
טופס מסירת קריאת מד המים  טופס מקוון  
טופס הצהרת נפשות טופס מקוון pdf טופס להורדה 
טופס החלפת משלמים  טופס מקוון  pdf טופס להורדה 
טופס עדכון הו"ק כרטיס אשראי טופס מקוון  pdf טופס להורדה
טופס עדכון הו"ק בנק  טופס מקוון   pdf טופס להורדה 
טופס ביטול הו"ק לתשלום  טופס מקוון  pdf טופס להורדה 
טופס הכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (במערכת המים הפרטית) טופס מקוון pdf טופס להורדה
טופס הכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (במערכת המים המשותפת)  טופס מקוון  pdf טופס להורדה
טופס בקשה לבדיקת מד המים במבדקה מוסמכת (בוררות) טופס מקוון  
טופס בקשה לעריכת חשבון בירור של חיוב בעד צריכת מים טופס מקוון pdf טופס להורדה
טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים טופס מקוון pdf טופס להורדה
טופס בקשה לעבודה נוספת טופס מקוון  
טופס בקשה להזמנת מד בנייה טופס מקוון  
טופס בקשה להמלצה לתעודת גמר (טופס 4) טופס מקוון   
אישור מתכנן אינסטלציה לטיב ביצוע   pdf טופס להורדה
טופס בקשה לחשבון תקופתי למייל טופס מקוון  
בקשה לפינוי בור רקב/בור ספיגה טופס מקוון pdf טופס להורדה
טופס בקשת צרכן לביצוע בדיקת איכות המים טופס מקוון  
טופס הגשת נספח סניטרי טופס מקוון  
טופס הגשת נספח סניטרי - בורות רקב טופס מקוון  
טופס רישום צרכני תל צור (למילוי ע"י בעלי הנכס) טופס מקוון  
טופס רישום צרכני תל צור (למילוי ע"י שוכרים) טופס מקוון   
טופס עדכון נפשות - חרבות ברזל טופס מקוון  
טופס בקשה לדחיית מועד תשלומים - חרבות ברזל טופס מקוון