נזילה

תהליך הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה

מהי צריכת מים חריגה?

צריכת מים חריגה היא צריכה העולה על ממוצע הצריכה של אותו לקוח בתקופה נתונה, לאורך זמן. בישראל, הצריכה הממוצעת לאדם הנה כ-80 מ”ק מים בשנה, שהם כ-200 ליטר מים ליום.

הסיבות לצריכת מים חריגה

צריכה חריגה הנובעת מנזילה

נזילת מים ברשת הפרטית גורמת לאבדן מים ומתוך כך, לצריכת מים מוגברת. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה ולכן זיהוי מקדים, יכול למנוע את אובדן המים ואת החיוב בגינו.

כיצד נזהה צריכה חריגה הנובעת מנזילה?

צריכה חריגה יכולה להתגלות במד המים המשויך, כלומר בצריכה פרטית, או במד המים הראשי, כלומר בצריכה המשותפת. השלבים הבאים יעזרו לכם לאתר את מקור הנזילה:

 • מספר מד המים - ודאו שמספר מד המים שמותקן בנכס זהה למספר שמופיע בחשבון התקופתי שקיבלתם.
 • קריאת המד - ודאו שהקריאה המופיעה במד גבוהה או זהה מזו שמופיעה בחשבון התקופתי האחרון שקיבלתם.
 • אימות פרטים - יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק שמד המים הפרטי אינו ממשיך להתקדם. אם מתברר שאין השפעה בין פתיחתם וסגירתם של הברזים בנכס לבין התצוגה במד המים – יתכן שהמד שעליו אתם מסתכלים איננו המד המשויך לנכס שלכם. נא פנו אלינו בטופס פנייה כללי ודווחו על כך. אם לאחר שסגרתם את כל הברזים מד המים ממשיך להתקדם, ייתכן וקיימת נזילה ויש לתקנה.
 • מה קורה כשהנכס ריקיש לבדוק את קריאות מד המים לפני ואחרי הפסקה ממושכת של השימוש במים (לפני השינה ובבוקר/ בעת היציאה ובעת החזרה מהעבודה). אם יש הפרש בין הקריאות, יתכן שקיימת נזילה.

אז איפה הנזילה? - מספר בדיקות פשוטות ומהירות יכולות לעזור לכם למצוא לבד את מקור הנזילה: בשירותים - בדקו האם מיכל ההדחה בשירותים תקוע, או האם הניאגרה באסלה מטפטפת. בגינה - בדקו האם מערכת ההשקיה פגומה או מטפטפת. חשוב לבדוק גם את חלקי המערכת הנסתרים או המכוסים באדמה. דוד שמש/חשמל - יתכן שהדוד שלכם נוזל, מומלץ לבדוק את החלק התחתון של הדוד ואת המשטח שמתחתיו ולוודא שאין רטיבות.

 • איתור נזילות בבניין משותף - כמה בדיקות פשוטות ומהירות, יכולות לעזור לכם לבדוק לבד האם קיימת נזילה בצנרת המשותפת ואת מקורה:
  הגינה - אם קיימת מערכת ההשקיה / טפטפות / מערכת ממוחשבת, מומלץ לבדוק האם יש סימני נזילה הנראים לעין לאורך הטפטפות והאם קיימת תקלה במערכת ההשקיה הממוחשבת .
  משאבות - אם יש בבניין מאגרי מים / משאבות. בדקו מתי בפעם האחרונה נערכו בדיקות למאגר ולמשאבות. יתכן כי קיימת נזילה ממאגר מים / דודי שמש בגג. כמו כן בחנו האם יש זליגה של מים ממרזבי הבניין בחודשי הקיץ.
  התקדמות המד - בדקו אם המד מים הראשי מתקדם, עדיף לבצע בדיקה זו בשעות בהן הסבירות לצריכת מים בבניין נמוכה. אם המד הראשי מתקדם למרות שלא נרשמת תנועה במקביל במדים המשניים הדבר מעיד על צריכת מים מהצנרת המשותפת או על נזילה.
  סגירת שיברים - יש לוודא שלא נעשה שימוש בצריכה משותפת בעת הבדיקה, יש לסגור את השיברים שנמצאים בצמוד למדים המשניים ולוודא אין התקדמות של מד המים הראשי. במקרה ויש התקדמות, יתכן שקיימת נזילה.
 • הזמינו איש מקצוע! אם לא הצלחתם לאתר את הנזילה בעצמכם, רצוי לפנות לאיש מקצוע מיומן שיעזור לכם לגלות את מקורה ולתקן אותה. חשוב לדאוג שהנזילה תאותר ותתוקן בהקדם כדי למנוע בזבוז מים וחיובים מיותרים. לאחר תיקון הנזילה תוכלו להגיש בקשה להקלה בתשלום בעקבות הנזילה שאותרה. ע"י טופס הכרה בגין נזילה.

צריכה חריגה שאיננה נובעת מנזילה

צריכת מים חריגה יכולה להתרחש גם מסיבות אחרות שאינן נובעות מנזילה. לפני הגשת הבקשה לצריכה חריגה בעקבות נזילה, יש לשלול את הסיבות הבאות:

 • בצריכה משותפת - השקיית גינה, רחיצת מכוניות, שטיפת פחי אשפה, שיפוצים בבניין או גניבת מים
 • בצריכה הפרטית- שינוי במספר הדיירים בנכס או שינוי בהרגלי הצריכה.

 

תהליך הכרה בנזילה
בקשה לקבלת תעריף מופחת

 

אם תיקנתם נזילה באפשרותכם  להגיש בקשה לקבלת תעריף מופחת

תהליך ההכרה בתעריף מופחת בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה, מוגדר בכללי תאגידי המים וביוב (אמות מידה לשרות), תשע”א-2011, שנקבעו על ידי רשות המים, לפיהם תאגיד "מעיינות השרון" מחויבת לפעול.

 

באילו תנאים תוכר צריכה חריגה מנזילה, בתעריף מופחת?

 • כמות המים שנמדדה במד המים הפרטי או במד המים הראשי בתקופת החיוב, שווה או עולה על 150% מהצריכה הרגילה (הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד ובהעדר תקופה מקבילה, הכמות הממוצעת שעברה בשתי תקופות החיוב האחרונות).
 • טרם חלפו שישה חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה, שבגינה מתבקשת ההכרה.
 • במד מים ראשי- לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.
 • במד מים פרטי- לא הוכרה בנכס צריכה חריגה הנובעת מנזילה יותר מפעם אחת בשנה שקדמה לתקופת החיוב הראשונה שבעבורה מבוקשת ההכרה.

מהו הליך הגשת בקשה לקבלת ‘תעריף מופחת’ בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה?

בקשה להקלה בתשלום עקב נזילה יש להגיש באמצעות טופס הכרה בגין נזילה.

 

הליך הזיכוי בגין הנזילה

 • לאחר הגשת הבקשה והצהרה על תיקון נזילה בנכס, נבדוק את הצריכה בתקופה בה אירעה הנזילה, בהתאם להצהרה שהתקבלה, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת
 • אם אכן קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה, בהתאם לתעריף המופחת שנקבע על ידי רשות המים.
 • הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה ניתנת, לכל היותר, למשך שתי תקופות חיוב רצופות (ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).
 • כמו כן, הזיכוי שניתן בעקבות ההכרה בנזילה, מחושב על פי תעריף נזילה, כפי שנקבע על ידי רשות המים, בהשוואה לנתוני הצריכה שהתקבלו בתקופה המקבילה, בשנה הקודמת בנכס, והנו עבור ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה המקבילה ואין משמעותו מחיקת החיוב.