משאית מעבירה דירה

זה הזמן לעדכן את הפרטים בנכס: לבצע גמר חשבון בנכס ממנו אתם יוצאים ולהירשם כמחזיקים בנכס אליו אתם נכנסים (אם הוא בישובים: אבן יהודה, כפר יונה, פרדסיה, קדימה צורן, תל מונד).
את החלפת המשלמים ניתן לבצע באמצעות טופס החלפת משלמים.
יש להגיש את הבקשה מיד לאחר ההחלפה וזאת על מנת למנוע צבירת חוב על הדייר היוצא או על בעל הנכס.
יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • החלפת משלמים בגין השכרה 
  1. חוזה שכירות: דף ראשון ודף אחרון וכן הדף המפרט את תקופת השכירות
  2. צילום ת.ז. של הדייר היוצא והדייר הנכנס (או אישור ח.פ. ואישור רשם החברות ככל שמדובר בחברה)
 • החלפת משלמים בגין מכירה
  1. חוזה מכר או נסח טאבו עדכני
  2. צילום ת.ז. של הדייר היוצא והדייר הנכנס (או אישור ח.פ. ואישור רשם החברות ככל שמדובר בחברה)
 • ירושה 
  1. צילום ת.ז. של יורש הנכס
 • תעודת פטירה
  1. צו ירושה/ צו קיום צוואה
 • הסכם גירושין
  1. צילום ת.ז. של מקבל הנכס
  2. הסכם גירושין או נסח טאבו עדכני.
 • גמר חשבון
  1. צילום ת.ז. דייר יוצא
  2. חוזה שכירות: דף ראשון ודף אחרון וכן הדף המפרט את תקופת השכירות.

   על פי תקנות רשות המים, מחושבת צריכת המים על פי מספר הנפשות בנכס, מכאן רצוי שתצטרפו בעת הליך שינוי המחזיקים בנכס גם טופס הצהרת נפשות.
   לתשומת לבכם: במידה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס - יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.