הסבר אודות מד המים

מד סונטה

מונה מים מסוג סונטה הינו מונה המודד את כמות המים הנצרכת באמצעות מדידה אולטראסונית כלומר מעבר חלק של המים ללא כל חלקים נעים/מכאניים.
יתרונות:

  • לא מושפע מחלקיקים ו/או אויר , דבר המאפשר יכולת מדידה מדויקת.
  • צפייה נוחה בצריכה הרגעית, ספיקה, בעת פתיחת ברז (צרכן).
  • יכולת מדידה החל מ-2 ליטר לשעה המאפשרת אינדיקציה על נזילה, כלומר התקדמות המד ללא צריכה.
  • סוללה לשימוש של 12 שנים.

 

אופן פעולת מונה המים:

בעת פתיחת צרכן מים כגון: ברז , מיכל הדחה , השקיה , וכו'. ניתן להבחין בתנועה של מכוון הזרימה בצורת חץ מקביל למכוון פרפר במונים המכאניים.
בנוסף ניתן לראות ספיקה כלומר כמות המים הנצרכת לשעה בליטר או בקוב בהתאם .
הקריאה המצטברת הינה קריאת המונה לצורכי חיוב.
שלושת הספרות מימין לקריאה המצטברת הם מאות הליטרים (לא לחיוב)

 

זיהוי נזילה:
בזמן שלא מתקיימת צריכת מים בנכס , מכוון החץ אינו מתקדם כמו כן ספיקה 0.000 מ"ק/ש.
במידה ומכוון החץ מתקדם ללא צריכה וקיימת ספיקה הדבר מעיד על חשד לנזילה.
כתוצאה מכך יש לבצע את הפעולות הבאות:
בדיקת כל מקורות המים הגלויים כגון: גינון , מכלי הדחה , דוד חימום , ברזים וכל נקודת מים הנראית לעין.
במידה ומותקנת בבית מרכזיה (סדרת ברזים המחלקת לאזורי צריכה שונים בנכס) יש לסגור כל ברז בנפרד ולבדוק האם מונה המים ממשיך להתקדם על מנת לשלול את אזור הנזילה.
מונה מים מסוג זה "יודע" למנות צריכה החל מ-2 ליטר לשעה כלומר מודד ספיקות נמוכות מאוד, בנוסף ניתן לדעת ע"פ צריכות במגמת עליה בכל תקופת חשבון. במידה ונראת ספיקה של 2-3 ליטר/שעה ונבדקו כל האופציות לנזילה גלויה ככל הנראה נזילה זו הינה סמויה . יש לבדוק באמצעות בעל מקצוע.

מונה מים תקול:
סימנים למונה מים תקול:
תצוגת המונה "נעלמה" , שבר בגוף המונה,.
לכל תקלה יש לפנות בצורה מסודרת לתאגיד המים על מנת לפתור את התקלה , אין להסיר או לגעת במונה.
לצורך בדיקה מעמיקה למעט תקלות הנראות לעין לעיל , אנו שולחים על פי בקשת בעל הנכס את המונה לבדיקת כיול במעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ועל פי אמות המידה של רשות המים .

 pdfלהסבר טכני לחץ כאן

 מד מים

 מד מים

 

מד מים מכני/רב זרמי

 

אופן פעולת מונה המים:

בעת פתיחת צרכן מים כגון: ברז , מיכל הדחה , השקיה , וכו'. ניתן להבחין בתנועה של מכוון הזרימה המכונה פרפר.
הספרות בקריאה המצטברת מתחלפות בעת מעבר / צריכה של 1000 ליטר (שווה ערך ל-1 מ"ק)
כלומר שהספרה האדומה עוברת את הערך 9 הספרה בצבע השחור משמאלה מתקדמת לערך הבא.
הקריאה המצטברת הינה צריכת המים לחיוב (ללא הספרה האדומה)

 

זיהוי נזילה:
בזמן שלא מתקיימת צריכת מים בנכס , פרפר המונה אינו מסתובב.
במידה ופרפר המונה מסתובב ללא צריכה הדבר מעיד על חשד לנזילה.
כתוצאה מכך יש לבצע את הפעולות הבאות:
בדיקת כל מקורות המים הגלויים כגון: גינון , מכלי הדחה , דוד חימום , ברזים וכל נקודת מים הנראית לעין.
במידה ומותקנת בבית מרכזיה (סדרת ברזים המחלקת לאזורי צריכה שונים בנכס) יש לסגור כל ברז בנפרד ולבדוק האם מונה המים ממשיך להסתובב על מנת לשלול את אזור הנזילה.
לעיתים מונה המים אינו מסתובב אף על פי שקיימת נזילה , ניתן לדעת ע"פ צריכות במגמת עליה בכל תקופת חשבון. ככל הנראה נזילה זו הינה סמויה . ניתן לבצע בדיקה ע"י סגירת הברז הראשי (לפני המונה או אחרי המונה) הפסקת צריכת המים בנכס למס דקות ולאחר מכן פתיחת הברז.
במידה וקיימת נזילה פרפר המונה יסתובב ולאחר מס' שניות ייעצר, בדיקה זו נותנת אינדיקציה על אפשרות של נזילה סמויה. (ניתן לסגור למס שעות למתן אינדיקציה ברורה יותר).

 

מונה מים תקול:
סימנים למונה מים תקול:
פרפר מונה המים אינו מסתובב בעת פתיחת מים.
מונה המים שבור אם זה במנגנון המונה או גוף המונה.
לכל תקלה יש לפנות בצורה מסודרת לתאגיד המים על מנת לפתור את התקלה , אין להסיר או לגעת במונה.
לצורך בדיקה מעמיקה למעט תקלות הנראות לעין לעיל , אנו שולחים על פי בקשת בעל הנכס את המונה לבדיקת כיול במעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ועל פי אמות המידה של רשות המים .
במידת הצורך יש לפנות לתאגיד בדרכים המקובלת.
מד מכני